Български English

Кампания за борба с домашното насилие: „Спрете насилието, подкрепете живота!”

„Спрете насилието, подкрепете живота!” е мотото на стартиращата от 25 ноември /четвъртък/ 16 – дневна информационна кампания за борба с домашното насилие. Неин организатор е Центърът за превенция на насилието и престъпността,  съвместнo  с Община Бургас, ОДП-Бургас и Асоциация „Деметра”. Поводът за инициативата са предстоящите световни дни на борбата срещу насилието над жени, които отбелязваме в периода 25 ноември – 10 декември. В рамките на тези 16 дни се обединяват няколко важни дати за превенция – Международния ден за борба с насилието срещу жени /25 ноември/, Международен ден на защитниците на човешките права /29 ноември/, Световен ден за борба срещу СПИН /1 декември/ и Международния ден за правата на човека /10 декември/.

Насилието срещу жени е може би най-срамното и най-разпространено нарушение на човешките права. То не познава географски, културни и финансови граници. Кампанията е международна и в нея ще се включат над 2000 организации от 156 страни.

Инициативата ще стартира на 25 и 26 ноември от 11.00 до 15.00 часа с „Дни на отворените врати” в Центъра за превенция на насилието и престъпността, в които всеки, който желае може да получи информация за дейността на Центъра, да се запознае с екипа, да получи рекламни материали, както и да гледа филм по темата.

Учениците от СОУ „Кирил и Методий” също ще се включат в инициативата с рисунки и колажи на тема „Домашно насилие”, които ще бъдат изложени в конферентната зала на Центъра за превенция. Най-интересните от тях ще послужат за изработването на следващите рекламни материали, които ще се подготвят по темата.

За информация на гражданите ще бъдат разпространени брошури, в които са записани услугите, които предоставя Центърът за превенция, как да разпознаем домашното насилие, важни телефони и координати, кризисен план за действие и нормативните мерки, които съдът може да наложи за защита срещу домашно насилие.

„Красотата на живота е, че винаги има още един шанс. Не може да промените другите хора, но може да започнете едно ново начало. Не се страхувайте и срамувайте да потърсите помощ” се казва още в информационната листовка.

Превантивният център, който отвори врати миналата година, е съвместна инициатива на Община Бургас, ОДП-Бургас и Асоциация „Деметра”. Той се намира на ул. „Мария Луиза” № 9 и разполага с приемна, стая за конфиденциални разговори и конферентна зала с 26 места. Центърът се обслужва от юрист, социален работник и психолог, които провеждат консултации и разработват програми за превенция на насилието и престъпността.

Информация за проект “Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”

Информация за проект

Асоциация „Деметра” – гр. Бургас започва работа по проект : ”Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”. Проектът е финансиран от OAK Швейцария и е с продължителност 1 година от месец юли  2010  до  юли 2011 година.

Дейностите по проекта са насочени към 30 деца и младежи  от Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията”,  от Център за настаняване от семеен тип  „Ронкали” и  от  Защитено жилище за хора в риск ”Надежда” и към професионалисти/ възпитатели и педагози/ от същите институции.

Основната  цел на проекта е : Улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовка за преход към самостоятелен живот.

Дейностите по проекта са свързани  с подготовката на децата и младежите за преход от зависим към самостоятелен живот. Чрез повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и обучения за  развиване на отговорно поведение и „умения за живот” да се улесни социалната интеграция и професионалната реализация на децата напускащи тези  институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация децата и младежите ще получат сертификати, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Наблюдавано жилище”ще се подпомогне прехода към самостоятелен живот на най-активните и отговорни  в дейностите деца и младежи, след обученията за търсене и намиране на работа ще се издаде сборник – помагало ”Старт в живота.” С възпитателите от институциите ще се проведат   2 обучителни семинара свързани с умения за ефективно общуване и мирно решаване на междуличностни  конфликти  и   работа в екип. Обученията целят възпитателите от домовете да повишат своите умения и  компетенции за работа с деца в риск

Проектът  ще завърши с работна среща с участието на държавните институции в община Бургас, имащи отношение към проблемите на децата от домовете и моделът за работа по проекта с деца и младежи напускащи институциите ще бъде обобщен и предоставен на тези организации.

25 years Association Demetra

News and Events