Български English

ПРОЕКТ: YES! IN ACTION

Асоциация Деметра приключи успешно Проекта „YES! IN ACTION” , който беше финансиран от Съвета на Европа чрез Младежката Европейска Фондация. Проекта стартира през месец Февруари и продължи до месец Август 2011 година.

Според Закона за защита срещу дискриминацията (в сила от 2005), обучение по въпросите, свързани с половите различия трябва да се включи в програмите на училищата и университетите. Единствените опити до сега са направени благодарение на български НПО. Изчерпателно обучение за половата равнопоставеност и за премахване на половите стереотипи все още отсъства в българските училища, независимо от ясните постановления в международните инструменти и от Закона за защита срещу дискриминацията.

Въпросите за дискриминацията и насилието присъстват все по активно в нашето ежедневие. Те ни засягат пряко или непряко, и несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество и върху нас самите. Тези негативни ефекти пречат на нашия прогрес и подриват важни ценности, които ни изграждат като личности. Много често тези негативни явления и прояви са провокирани от незнаниети и непознаването на младежите на основни законодателни рамки и най- вече за неотчитането на съществуването на изконни/ човешки права. Това ни мотивира да работим повече в борбата срещу насилието и дискриминацията и да провеждаме обучения, кампании и форуми посветени на тези така важни теми за подрастващото поколение.

На основание писмо от Регионален инспекторат по образованието, разработихме проект насочен към младежи на възраст от 13 до 20 години. Проекта включваше 7 обучителни модула и кампании. Основната тема на проекта беше обучение по човешки права, превенция на насилието и дискриминацията и 2011 година- Европейска година на доброволчеството.Обученията и младежките дейности се роведоха съвместно с Център за превенция на насилието и престъпността,град Бургас. Предвиждат се обучения, презентации и кампании по метода- „Връсници обучават връстници” и в самите училища.

Като основна, обучителна методология използвахме „Компас”. През 2002 г. Съветът на Европа публикува “КОМПАС – учебник по човешки права за младите хора.” В момента учебникът е преведен на италиански, немски, румънски, английски, френски, руски, хърватски, холандски и унгарски език. Стремежът на Дирекцията за младежта и спорта е учебникът да достигне до всички краища на Европа.

Предстои стартирането на втори проект, който ще е продъление.

1- ви Декември – световен ден за борба със СПИН

„Спрете насилието, подкрепете живота!”

Утре е световният ден за борба със СПИН .

ХИВ е вирус. Наименованието му идва от английското HIV (Human Immunodeficiency Virus). На български това се превежда като “човешки имунодефицитен вирус”. ХИВ е вирусът, който причинява СПИН. еднъж инфектиран с ХИВ, човек остава носител на вируса до края на живота си. Наименованието СПИН идва от първите букви на “Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност”. СПИН е крайната фаза от развитието на ХИВ-инфекцията, при която имунната система е увредена дотолкова, че не може да се пребори с определени заболявания, с които здравият човешки организъм се справя успешно. При СПИН хората могат да страдат от различни заболявания. Ето защо СПИН представлява “синдром” – сбор от различни симптоми и прояви на заболявания, в основата на които стои общо болестно състояние.

Как се предава вирусът на СПИН ?

  • от майка на новородено
  • при незащитен (без презерватив) сексуален контакт
  • при споделяне на лични принадлежности, по които има засъхнала кръв, като бръсначки и четки за зъби
  • при татуиране, когато инструментите не са стерилизирани
  • при медицински или стоматологични процедури, извършени с нестерилизирани инструменти
  • при инцидентни убождания с игли на медицински персонал

ХИВ н е може да се предаде при обикновени битови контакти като докосване, приятелска целувка, ръкостискане, прегръдка, споделяне на общи прибори за хранене.

Continue reading

25 years Association Demetra

News and Events