Български English

Представяне на програми за превенция пред професионалисти

Асоциация Деметра – гр. Бургас изпълнява проект „ Safe community – safe children”  от 2018  до  2020 година. Дейностите на проекта са свързани с разработване на  програма за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и младежи, провеждане на изследване по проблема и разработване на Областна стратегия за предотвратяване на сексуалната експлоатация в училищата и социалните услуги в областта. По този проект е  проучен опита на Обединеното кралство в партньорство с  организацията Lusy Faithful Foundation и са  заимствани и ще се  пилотират  2 програми за превенция  с учениците от основни и средни училища в Бургаска и Пловдивска  области.

В изпълнение на дейностите по проекта през месеците септември – декември, 2019 г в 10 основни и 10 средни училища на Бургаска и Пловдивска  област ще се проведат часове на класа по темата за превенция на  сексуално насилие и злоупотреба с деца и ще се пилотират двете програми. Обученията ще се проведат от студенти от двата Бургаски университетаи Пловдивски университет, които преминаха обучение от английските колеги в България и в Англия, под супервизия на професионалисти – обучители от Асоциация „Деметра“.

През месец септември и октомври в гр. Бургас и Пловдив се проведе представяне на 2 програми за превенция на насилието  Програма „Таралежи“  за ученици 5-7 клас  и Програма за превенция на насилието за ученици 8-11 клас пред инспектори от ДПС и педагогически съветници от определените училища в област Бургас и Пловдив.

Британски опит за превенция на сексуално насилие над деца

От 27 до 31 май група от 4 студенти и координатора на проекта бяха на посещение във Фондация Луси Фейтфул – Великобритания и проучиха опита на британските колеги за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца. Посещението се организира в изпълнение на дейностите по проект “Safe community-safe children”, който се изпълнява от Асоциация „Деметра“ – гр. Бургас в партньорство с фондация „Луси Фейтфул“ – Англия и се финансира от Фондация ОАК. В групата участваха 2 студентки от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас  – специалност „социална педагогика“, студент от БСУ – специалност „Психология“ и студентка от ПУ „Паисий Хилендарски“ – специалност „социална педагогика“.   В програмата на обучението студентите се запознаха с опита на партньорите в работата им с деца и родители, получиха техни обучителни програми и материали, обсъдиха с колегите темите за безопасния интернет и опасностите от кибернасилието. В следващите месеци предстои работният екип по проекта да подготви 2 обучителни програми за деца на 5-6 г  и 12 – 13 години, както и програма за обучение на родители за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и в началото на новата учебна година обучените студенти  да пилотират програмите пред ученици от основните и средни училища в  областите  Бургас и Пловдив.

 По време на обучението партньорите показаха много обучителните филмчета и клипове за  деца и родители, които прилагат с учебна цел в работата  за превенция във тяхната организация, запознаха ни със специалистите,  работещи в организацията, както и с работната им среда и горещата линия, която обслужват.

Едновременно с това от 21 до 23 май друга група от 6 студенти от същите университети преминаха обучение в гр. Долна Баня, заедно с професионалисти от Фондация „Пулс“ Перник, с обучител от същата Фондация от Великобритания. Те получиха подготовка за работа с метода „Таралежи“- програма за превенция  и намаляване на риска от сексуално насилие над деца.

20 years Association DemetraCalendar 201520 years DEMETRACalendar 2015

News and Events