Български English

Проект: “Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие” 

Сдружение Асоциация „Деметра“ стартира Проект: “Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие”  Финансиран от Министерство на правосъдието. Проекта е спродължителност 4 месец и основните  му цели са:

  •  Да подобри предоставянето на програми за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие лица, чрез вкючване на мултидисциплинарен екип в предоставянето на услугите;
  • Да приложи холистичен подход при предоставянето на специализирана програма за извършители на домашно насилие и минимизира рецидивите в ситуациите на домашно насилие;
  • Да повиши информираността по проблема „домашно насилие“, като  разработи и тества пилотна програма за превенция и защита в средно училище и университет за лица, учащи от 9-ти до 12-ти клас, както и във висшите училища до 25-годишна възраст.

Пресконференция на инициативата „Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси“ се проведе на 26 юни 2023 г.

Над триста специалисти по човешки ресурси ще бъдат обучени в разпознаване на жертви на домашно насилие, в рамките на инициативата „Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси“, стана ясно на пресконференция на 26.06.2023 г. в БТА, която се организира от Център за изследване на демокрацията, Институт по публична администрация и Асоциация „Деметра“.

“Справянето с домашното насилие изисква специализирани знания и базово разбиране от всички институции, отговорни за превенцията му и за защитата на пострадалите”, каза Диана Видева, психолог към асоциацията „Деметра“.

Може да гледате видеозапис от пълната пресконференция тук.

Снимка: БТА

25 years Association Demetra

News and Events