Български English

Среща – Конференция на иституции и организации по проблема домашно насилие

На 05 и 06.08.2020г. в хотел Банкя Палас гр.Банкя се проведе Среща – Конференция на иституции и организации по проблема домашно насилие организирана в рамките на Проект: “Превенция и отговор към домашното насилие в условията на извънредно положение, в контекста на пандемията COVID-19” изпълняван от Асоциация “Деметра” в партньорство с УМБАЛСМ Пирогов и ГДНП. На конференцията взеха учстие представители на комитета на CEDAW към ООН, МТСП, Главна Прокуратура, Главна Дирекция Национална Полиция, УМБАЛСМ Пирогов, Софийски Районен Съд, СДВР, и много други. По време на събитието Асоциация Деметра представи резултати от работата на Приемната за жертви на насилие в УМБАЛСМ Пирогов, и стартиралата денонощна Гореща телефонна линия 0700 40 150 за психологина помощ и подкрепа за жертви на домашно насилие. Бяха осъдени също и предизвикателствата при правораздаване в случаите на домашно насилие, регистриране на сигнали по време на извънредното положение, както и здравната грижа за жертви в този период.