Български English

Проект VIII: „Yes! In Action!“

Финансиран от: European Youth Foundation

Продължителност на проекта: от 01.02.2010. до 11.09.2011

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра”.

Цел на проекта: Проекта има за цел да обучи младежи от бургаските училища по темите за Човешки права, превенция на насилието и дискриминацията,2011 година- Европейска година на доброволчеството и крайната цел беше създаване на клубове по човешки права в училищата. Проекта включва 7 обучителни модула и кампании. Обученията и младежките дейности се проведоха съвместно с Център за превенция на насилието и престъпността, град Бургас. Проведоха се обучения, презентации и кампании по метода – „Връсници обучават връстници” в самите училища. Като основна, обучителна методология беше използван – „Компас”. През 2002 г.   Съветът на Европа публикува “КОМПАС – учебник по човешки права за младите хора.”По проекта бяха обучени над 500 младеи и техните учители.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития