Български English

Обучение на специалисти по темата за Домашно насилие

Обучение на специалисти по темата за Домашно насилие

09-10.11.2022г. Сдружение „Асоциация Деметра“ проведе Обучение на специалисти по темата за Домашното насилие. Обучението се проведе в рамките на Проект „По-ефективна защита за жертвите на домашно насилие, чрез предоставяне на специализирани услуги за обучение на специалисти“, финансиран от Министерство на правосъдието.

На обучението взеха участие представители от социалните услуги предоставяни от Асоциация Деметра, както и полицейски служители от 15-те районни полицейски управление обхващащи територията на Област Бургас.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития