Български English

Проект VII: „Разработване и разпространение на модела „Координиран отговор на общността” в България, мониторинг и добри юридически практики за ефективно приложение на закона за защита от домашно насилие“

Финансиран от: OAK FOUNDATION и Институт „Отворено общество” Будапеща.

Продължителност на проекта: от 2011 – 2012 година

Изпълнител: Водеща организация- Алианс за защита от домашно насилие в партньорство с Асоциация „Деметра”.

Цел на проекта: Проекта има за цел надграждане и разпространение на съществуващи добри практики за координиран отговор в общността, мониторинг на приложението на закона за защита от домашно насилие, провеждане на обучения и предоставяне на юридически консултации, както и осигуряване на устойчивост на тези дейности чрез сътрудничество на Алианса за защита срещу домашното насилие и държавните и местните институции.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития