Български English

Проект V: „Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стариране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора“

Финансиран от: Министерство на Правосъдието.

Продължителност на проекта: 29.08.2011- 31.11.2011

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Жени и деца, жертви на домашно насилие

Цел на проекта: Предоставяне на социални, психологически и юридически консултации на жертвите на домашно насилие. Провеждане на информационни кампании сред младите хора от Бургаските училища.

Дейности по проекта:

Включване на пострадали от насилие в консултативни и рехабилитационни програми;

– Разработване и апробиране на специализирани програми за извършители на насилие;

– Обучения за развиване капацитета на специалисти;

– Разширяване практиката на междуинституционалното сътрудничество;

– Поддържащо обучение и супервизия;

– Иформационни кампании в училищата и в общността.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития