Български English

Проект ІІ: „Гражданско наблюдение в полицията“

Финансиран от: Институт „Отворено Общество”6340 – евро.

Продължителност на проекта: 1 година – от месец юни 2010 г. до м. Юни 2011 г.

Проектът обхваща периода от месец юни 2010 г. до м. Юни 2011 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група: Подобряване условията в РУП на територията на гр.Бургас и Бургаска област и спазване правата на задържаните лица.

Дейности по проекта:

– Набиране на доброволци;

– Провеждане на обучение на доброволците заявили желание да участват в проекта;

– Осъществяване на наблюдение в помещенията за задържане в РУП при ОДМВР Бургас;

– Провеждане на интервю със задържани лица;

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития