Български English

ASBAE /Addressing Sexual Bullying Across Europe/

Проект: ASBAE /Addressing Sexual Bullying Across Europe/

Финансиран от: Европейската Комисия по програма Daphne III

Продължителност: 2 година.

Изпълнител: водещ партньор университет Лийдс Бекет във Великобритания

Партньори: България /Асоциация Деметра/, Италия /Pepita/, Латвия /Center Marta/, Словения /Papilot/ и Обединеното кралство /Leap/

Целева група:

– Млади хора на възраст 13-18 години

– Професионалисти работещи с младежи

Постигнати резултати по проекта :

В рамките на проекта в България бяха организирани фокус групи с младежи на възраст 13-18 години от различни училища и населени места в Бургаска Облас. Целта на групите беше младите хора да споделят свободно своето мнение и мислене по въпроса за сексуалният тормоз.

По проекта беше разработено помагало от водещият партньор за провеждане на тренинги сред младежи по проблемите на сексуалният тормоз. Всички млади хора обхванати в проекта имаха възможността да дават своите предложения и идеи за съдържанието на помагалото. / Помагалото може да намерите на http://demetra-bg.org/awareness-cooperation-tackling-to-stop-sexual-bullying/

Организацията предлага първоначални обучения по помагалото, като в последствие участниците ще могат да го разпространяват в своите организации, институции, училища.

Повече информация за резултатите от проекта, включително и изследването в петте държави, можете да намерите на сайта www.asbae.eu

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития