Български English

Проект XVII: „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза“

Финансиран от:  финансиран от фондация „Америка за България”

Продължителност: от месец април до месец юни 2013г.

Изпълнител:Център на НПО в Разград-партньор, в партньорство с Асоциация „Деметра”

Професионалисти: експерти, координатор, граждански наблюдатели

Цел на проекта:Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза” е продължение на осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран в Северна България

Дейности по проекта:

  • Подготовка и актуализиране на картите за гражданско наблюдение;
  • Тренинги за гражданско наблюдение със 100 участника;
  • Гражданско наблюдение;

–     Месечни отчети от гражданско наблюдение;

–     Аналитични доклади от гражданско наблюдение;

– Отпечатване на 4 междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател”;

–     Междинен доклад за напредъка на съда;

–     Месечни отчети от гражданско наблюдение;

–     Аналитични доклади от гражданско наблюдение;

– Отпечатване на 4 междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател”;

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития