Български English

Прокет XIV: „I.O.R. – Impact of Relationship“

Продължителност: 12 месеца

Целева група:

  • Основната целева група са младите хора на възраст между 11 и 18.
  • Заинтересовани страни – поддръжници
  • Медии
  • Вътрешна комуникация

Цел на проекта:Основната цел на IOR е превенция и обучение на младежите на възраст 11-18години, за безопасно използване на социалните мрежи и интернет пространството. Затова проектът започва кампания през 27-те членки на ЕС, които третира на правилното използване на социалните мрежи сред младите хора . Училища , както и младежки институции и асоциации ще бъдат включени в подпомагането на младите хора да използват социалните мрежи правилно.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития