Български English

Проект XII: „Второ национално турне Родени без любов“

Финансиран от: Фонд социална закриза към МТСП

Продължителност: 02.04.2012 – 31.07.2012

Изпълнител: Асоциация Деметра

Целева група: млади хора и деца лишени от родителска грижа с изявени таланти

Основна цел: Осигуряване на социална интеграция на децата лишени от родителски грижи. Чрез медийните и публични изяви да се осигури социалното ангажиране на медиите и обществото към проблемите. Да се даде възможност за изява на талантите и възможностите, който имат младежите.  Да бъде разработен модел за работа с надарени деца с малко възможности и лишени от родителски грижи.

 

Други основни цели:

  • Привличане на общественото внимание към талантливите деца лишени от родителски грижи.
  • Осигуряване на възможност за сценична и публична изява на талантливи деца.
  • Показване на възможностите и социална интеграция на деца в неравностойно положение и деца с малки възможности.
  • Стимулиране и разработване на модел за изява и интеграция на други деца и младежи, лишени от родителски грижи.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития