Български English

Прокет X: „Yes!In Action 2″

Продължителност: от март 2012 до август 2012

Целева група: Младежи на възраст 14-18/500броя , обучени деца/

Дейности: Обучение на младежите в основни човешки права, женски човешки права и джендър равнопоставеност. Обученията се проведоха на територията на бургаските училища, по метода на неформалното образование. Дейностите бяха разделени на два обучителни модула : лекционна част, която вклчваше презентации на проблема и интерактивни дейности, целящи да бъде приложено наученото и да бъде осмислен обучителният материал. По проекта бяха издадени информационни, младежки бюлетини

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития