Български English

Проект I: „Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа“

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария – 81,800 лева.

Продължителност: 1 година.

Изпълнител:

Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията”

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”

– Защитено жилище за хора в риск ”Надежда”

– Защитено жилище за млади хора с увреждания.

– Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници;

Цел на проекта:

Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката им за преход към самостоятелен живот.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития