Български English

Кризисен център за деца, преживели насилие – Представяне

ПРЕДСТАВЯНЕ

„Кризисен център за деца, преживели насилие” – гр. Средец, е създаден през 2014г. със сключване на договор за управление на социални услуги в общността на основание проведена конкурсна процедура. Центърът се помещава в сграда, предоставена от Община Средец. Общият капацитет на Кризисния център е 10 места, предназначени за деца от 7 до 18 години, жертви на насилие, на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.

Настаняването в центъра се осъществява чрез Заповед от Дирекция „Социално подпомагане”, с максимален срок за пребиваване от 3 до 6 месеца.

Центърът разполага със шест броя спални помещения, всекидневна, офис помещение, кухненски блок и четири броя санитарни възли за децата и персонала.

 

Услугите, предоставяни в КЦ:

  • са основани на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на детето;
  • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
  • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване;
  • възстановяват и повишават уменията за социално включване;
  • предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата;
  • предоставяните в КЦ услуги осигуряват защитена среда за деца, преживели насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

 

Цели:

  • Да предоставя възможност за кризисно настаняване в границите от 3 до 6 месеца на деца, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие и вследствие на това са останали без подслон, емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.
  • Да осигурява непосредствена и спешна подкрепа на деца, преживели насилие, за разрешаване на най-спешните им нужди – интензивно социално посредничество с представители на други институции и организации – лекари, психолози, социални работници и др.

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития