Български English

Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик

Услугата се предоставя от месец март 2016 година и е с капацитет 6 места. Приюта предоставя закрила и подкрепа на пълнолетни жени идентифицирани жертви на трафик на хора. По време на престоя си в приюта те получават професионална помощ от психолог, социален работник, юрист както и медицинска помощ при необходимост.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития