Български English

Екип

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ДИЯНА ВИДЕВА

Доц. дмн.ПАВЛИНА ПЕТКОВА

АНА БУРИЕВА

УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”:

АНА БУРИЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС:

АНГЕЛ СИМЕОНОВ – КООРДИНАТОР НА ЦЕНТРОВЕТЕ

ДАРИНА ЗЛАТАНОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ И ДЕЛОВОДИТЕЛ

АНТОНИЯ МЕСЕРДЖИЕВА – КООРДИНАТОР ОБУЧЕНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА / ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – гр.БУРГАС:

ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА – ДИРЕКТОР

НЕВЕНА МИЛЧЕВА – ЮРИСТ

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА – ПСИХОЛОГ

ЖИВКО КОШНИЧАРОВ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

МАРИНЕЛА ПАВЛОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ- гр.БУРГАС:

ИСКРА ДЕЛЧЕВА – ДИРЕКТОР

ПЛАМЕНА КАЗАКОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ЗВЕЗДАЛИНА ДИМИТРОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

СИМОНИКА ДЕНЕВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ- гр.СРЕДЕЦ:

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА – ДИРЕКТОР

ИВАН БУРОВ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

СИЛВИЯ МАРКОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

РАДКА ТОДОРОВА – ПЕДАГОГ

РОСИЦА СТАНКОВА – ВЪЗПИТАТЕЛ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА – ДОМАКИН

20 години Асоциация Деметра