Български English

Проект XVI: „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години“

Финансиран от:  Програма за подрепа на НПО в България по финансовият механизъм за Европейско икономическо пространство

Продължителност:13 месеца

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

  • Младежи на възраст 13-18 години на територията на средните общообразователни училища в регион Бургас
  • Професионалисти, работещи в сферата на социалните дейности, правата на човека, образованието
  • Широка общественост;
  • Бенефициенти;
  • Медиатори/разпространители на информация

Цел на проекта:Основната цел на проекта е да развие в младите хора общоевропейски ценности и познания за специфични въпроси, свързани с правата на човека, чрез включването им в неформални групи и доброволчески дейности на територията на област Бургас. Младежите ще имат възможност на територията на училищата, в които учат, и по един интерактивен начин (обособяване на младежки неформални групи в клубове „Човешки права“ и работа по метода „връстници обучават връстници“) да се запознаят с въпроси и теми, които не са толкова популярни в България, тъй като достъпът до този вид информация е силно ограничен особено в училищна възраст, която е и най-важната за сформиране на ценностна система и социални умения.

Дейности по проекта:

  • Публичност и повдигане на общественото внимание по проблемите, засегнати в проекта
  • Сключване на споразумения за сътрудничество с училищата. Създаване на неформални групи на територията им- „Младежки клубове“
  • Изготвяне и тестване на методика и методология за обучение по човешки права. Отпечатване на наръчник
  • Провеждане на обучителни и информационни кампании. Доброволчески дейности
  • Работна среща за изграждане на междуинституционално и междусекторно сътрудничество
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития