Български English

Проект IX: „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен“

Продължителност на проекта: 12 месеца – от демеври 2012 до декември 2013г.

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра”

Финансиран от: Министерство на правосъдието

Цел на проекта:

-Повишаване качеството на услугите за пострадалите и услуги за извършителите, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа за жертвите и специализирана програма за насилници

-Създаване на последователен философски подход с централен принцип сигурността на жертвата, чрез междуинституционален обмен и съвместни координирани действия

– Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, чрез обмен на добри практики по приложение на ЗЗДН

Проекта включва 9 дейности:

  • Индивидуално психосоциално консултиране на лица и семейства пострадали от насилие
  • Социално консултиране и посредничество със социалните системи
  • Юридическо консултиране и правна помощ за пострадали от домашно насилие
  • Специализирана програма за извършители на домашно насилие
  • Психологическо консултиране и психологична рехабилитация за пострадали от домашно насилие
  • Предоставяне на ежеседмични супервизии за специалисти работещи със случаи на домашно насилие
  • Ежемесечни срещи за мултидисциплинарно взаимодействие с ключови специалисти и представители на институции отговорни за прилагане на ЗЗДН
  • Семинари за обмен на добри практики между специалисти от различни служби, работещи по случаи на домашно насилие
  • Заключителна конференция за представяне на резултатите от обмена на добри практики и резултатите от проекта
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития