Български English

Проект XV: „Организиране и провеждане на състезание по Боче за деца със специални образователни потребности“

Финансиран от: Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика

Продължителност: 3 месеца

Изпълнител: Асоциация Деметра

Целева група:

  • 24 ученици със специални образователни потребности   на интегрирано обучение – възраст от 10 до 16 години;
  • 7 ресурсни учители – треньори, имащи квалификация учител по физическо или специалност физическо възпитание, или НУП.
  • 24 родители на деца със СОП от целевата група. Целевата група ще бъде обособена от общините Айтос, Карнобат, Бургас, Средец, Несебър, Созопол.

 

         Основна цел: Чрез този проект се залага на овладяване на играта Боче от ученици със специални образователни потребности, организиране и провеждане на спортно състезание за тях по Боче. Играта изисква от децата спортментско поведение и допринася за придобиване на увереност в собствените им сили, ще създаде универсална среда за комуникация и ще премахне   всички бариери между участниците. За играта се изисква концентрация, но същевременно не е натоварваща. Тя иницира езика като средство за общуване, помага при преодоляване на предизвикателствата, при социалните взаимоотношения, прави комуникацията по-разбираема и общуването по-пълно, подобрява координацията и тонуса на учениците.

Реализирането на проекта ще създаде   условия за нови приятелства и подобряване на психо- физическото и емоционално състояние на децата със специални образователни потребности.

Дейности по проекта:

  • Организация за изпълнение на проекта
  • Изграждане и подготовка на терен за играта Боче.
  • Обучения на родители и деца за играта Боче
  • Провеждане на спортно състезание по Боче
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития