Български English

ПРОЕКТ: „IOR_Impact on Relationship„

 

Сдружение Асоциация „Деметра

тел: 056/815618,

Мобилен:0888 22 93 62

Адрес: Бургас 8000, ул. Шейново 102А

demetra@unacs.bg

                  Във връзка с Международният ден на безопасен  Интернет – 5 февруари, Сдружение Асоциация  „Деметра“   анонсира  стартирането на международен проект с участието на 27-те държави, членки на Европейския съюз. Проекта е със заглавие „IOR_Impact on Relationship„ и има за  цел  превенция и обучение на тема безопасно използване на социалните мрежи и интернет пространството от младежите  на възраст 11-18 години. Превенционните  дейности и обученията ще се осъществяват от обучени аниматори, които ще разпространяват информация сред целевата група в социалните мрежи като Facebook, Twitter, twoо и др. По проекта се предвижда да бъде стартирана Национална информациаонна кампания за защита правата на децата и безопастност в интернет, като целевата група ще бъдат родители и учители. Проекта се осъществява и финансира по програма ДАФНЕ на Европейския Съюз.

                     Социалните мрежи и интернет пространството са един от основните комуникационни канали за младежите в днешно време и са „удобно“  пространство за проява на агресия, дискриминация и насилие, тъй като присъствието и контрола от възрастните е силно ограничен. Въпросите за дискриминацията и насилието присъстват все по активно в нашето ежедневие. Те ни засягат пряко или непряко, и несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество и върху нас самите. Негативните ефекти от дискриминацията, проявите на насилие и неспазването на основните човешки права, пречат на нашия прогрес и подриват важни ценности, които ни изграждат като личности и общество.

              През 2012 г. Денят за безопасен интернет беше отбелязан в 99 държави на всички континенти. В България училища, читалища, библиотеки и неправитеслтвени организации  в цялата страна взеха активно участие в инициативата, като отбелязаха събитието с редица информационни дейности.

                       През 2013 г. фокусът на Деня за безопасен интернет ще бъде върху онлайн правата и отговорностите на потребителите. За да насърчи гражданското участие и отговорното поведение на младите хора в Интернет, Националният център за безопасен интернет ще организира онлайн избори за делегати в първия по рода си младежки парламент, който ще се събере в Народното събрание да обсъди и приеме специална младежка харта за онлайн правата на младите потребители.

ПРОЕКТ „Addressing Sexual Violence Across Europe” /ASBAE/

Изследване и решаване на въпросите, свързани със сексуалния тормоз в Европа

 

С финансова подкрепа от програма DAPHNE III на Европейския съюз

 

              Сдружение Асоциация Деметра, стартира проект „ „Addressing Sexual Violence across Europe”/ASBAE/. Проекта е двугодишен, финансиран е от Европейската комисия, по програма DAPHNE III. Oсновната му цел е да се изследва сексуалният тормоз при взаимоотношенията между младежите, с фокус информационните технологии, както и най-добрите практики за справяне с него. Проекта включва изследване на проблемите сред младите хора свързани с техните взаимоотношения и сексуалност. Това е мултинационален проект, който обединява специалисти от 4 европейски, неправителствени организации (FSSA в Латвия, Pepita  в Италия, Papilot в Словения, Деметра в България и Leap в Обединеното кралство) и университет Лийдс- Метрополитън.

 

                           През първата година на проекта ще се проведат изследвания в тези пет европейски страни, за да се проучи разбирането и преживяванията на младежите, свързани със сексуален тормоз, както и техните идеи за превенция и/или справяне с него. Ще се съберат също примери за най-добри практики от специалисти в тези пет държави за начините за справяне със сексуалния тормоз. През втората година на проекта ще обощим и използваме идеите, събрани по време на изследването, за да работим с младежите за изготвяне на програма за интерактивна работна методология, ръководена от младежи,по модела „Връстници , обучават връстници“, която да даде възможност на младите хора да разпознават сексуалния тормоз и да се справят с него.

 

 

С кого мога да се свържа, ако имам въпроси или тревоги?

 

За изследването

 

Ако имате въпроси, свързани с изследването, можете да се свържете с (Ана Димитрова Буриева, Председател на Асоциация Деметра

Телефон за връзка: 056/81 56 18
Факс: 056/83 66 67
Адрес: гр. Бургас, ул.Шейново 102а
E-mail: demetra@unacs.bg
Website: http://demetra-bg.org ).

 

Лийдс Метрополитън, Шийла Кейси на телефон +44 (0)113 812 4312 или на s.a.casey@leedsmet.ac.uk.

 

Център за превенция на насилиоето и престъпността, гард Бургас

Адрес: гр. Бургас бул. Мария Луиза 9

Телефон за връзка: 056/82 52 05

Публичен транспорт Автобус №4

E-mail:centarzaprevencia@abv.bg

Website: http://www.centarzaprevencia.org