Български English

16 световни дни срещу насилието

На 25 ноември, 2020 г Асоциация „Деметра“  откри кампанията „16 световни дни срещу насилието“ с онлайн  презентация „ Заедно срещу насилието“  пред 140 ученици от 10-ти клас и техните класни ръководители на  Професионалната Гимназия по Mеханоелектротехника и Електроника в гр. Бургас. По време на срещата с учениците бяха обсъдени видовете насилие, причините за насилието и последиците за жертвите и насилниците  от тях. Правото да се казва  Не, както и позитивни стратегии, които целят предприемане на действия в ситуации на насилие. Учениците участваха активно и задаваха въпроси свързани с темата. Интересът на учениците и значението на обсъжданата  тема  предизвика необходимостта  от последващи срещи.

Екипът на Асоциация „Деметра”  изказва своите благодарности на Надя Николова – класен ръководител  на 10б кл  и Мария Бедрова – педагогически съветник, за организацията и логистиката на цялото събитие.  

Ана Буриева 

Асоциация „Деметра 

гр.Бургас, ул.Шейново, 102а 

тел. 056 81 56 18 

25 ноември – Международен ден за премахване на насилието над жени и момичета

Какво успяхме да постигнем като организация, работеща в помощ и подкрепа на жертвите на насилие в България през 2020г.                                                   

 • Предоставено е настаняване за 36 жени и 25 деца в кризисните центрове, управлявани от Асоциация Деметра
 • Предоставена е консултативна помощ за 350 жени, жертви на насилие в 486 психологични и 200 юридически консултации и са подадени 100 молби по ЗЗДН
 • Включени са в специализирана програма за извършители 45 участника
 • Достигнати са в превантивни обучения и тренинги, както на терен, така и чрез новата он-лайн форма, следните участници: 180 професионалисти, 250 студента и 1900 ученици от начални и средни училища.
 • През март 2020г. в ситуацията на епидемиологична обстановка Асоциация Деметра стартира две горещи телефонни линии:

Психологична телефонна линия за консултиране при кризи и домашно насилие на територията на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр.София

Денонощна телефонна линия за пострадалите в ситуации на сексуално насилие и  злоупотреба на територията на „Център за помощ на жертвите на сексуално насилие -Вселена“, в гр.Бургас

Телефонните линии са дистанционна форма на помощ, за пострадалите от домашно насилие и сексуално насилие и злоупотреби. И двете линии отвориха своите „врати“ за ситуации на психологични проблеми, породени от повишеното безпокойство и стрес в ситуациите с Коронавирус. Тази форма на подпомагане се наложи с оглед повишаване на сигурността на здравето на пострадалите и това на компетентните специалисти, както и повишаване на възможностите за търсене на помощ в случаите на насилие.

 • Ако сте жертва на домашно насилие, потърсете ни на „Психологичната телефонна линия за обслужване при кризи“ – 0700 40 150
 • Ако сте пострадали от сексуално насилие и злоупотреба, обадете се на тел:  – 0800 18 017
 • Ще Ви изслушаме и заедно ще направим оценка на ситуацията – нашите консултанти ползват специализирана методика за оценка на риска в ситуация на насилие.
 • Ще Ви съдействаме да получите помощ от органите на реда, тъй като центровете работят в сътрудничество с компетентните полицейски структури.
 • Ще получите консултация и помощ за съставяне на план за Вашата безопасност – Центровете разполагат с информация и насочват към услуги, предоставящи безопасност.
 • Ще подпомогнем процеса по защита на Вашите права – консултантите ще Ви помогнат в попълването и подаването на документи за защита по реда Закона за защита от домашното насилие.
 • Ще партнираме в справянето с негативни преживявания и ще предложим ефективни поведенчески модели за преструктуриране на ежедневието по хармоничен начин.

Към инициативата с  Covid 19 се присъединиха и доброволци, с които може да се свържете по  телефон или  vider на следния номер 0897 25 81 81.  

Не се колебайте потърсете ни! Заедно ще се справим!
#ТукЗаТебе #ДомашноНасилие #ПриемнаДомашноНасилиеПирогов