Български English

Team

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ДИЯНА ВИДЕВА

Доц. дмн.ПАВЛИНА ПЕТКОВА

АНА БУРИЕВА

УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”:

АНА БУРИЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС:

ДАРИНА ЗЛАТАНОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ И ДЕЛОВОДИТЕЛ

АНТОНИЯ МЕСЕРДЖИЕВА – КООРДИНАТОР ОБУЧЕНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА“ / „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ“ – гр.БУРГАС:

ЖЕНЯ ПЕТРОВИ  – ДИРЕКТОР

 ПРИЕМНА  ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УМБАЛСМ ПИРОГОВ – гр. СОФИЯ

ДИЯНА ВИДЕВА –  КООРДИНАТОР

ЦЕНТЪР ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ГРУПОВИ ПРОГРАМИ гр.СОФИЯ

ДИЯНА ВИДЕВА – КООРДИНАТОР

МАРИЯ ИВАНОВА – КОНСУЛТАНТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ- гр.БУРГАС:

ИСКРА ДЕЛЧЕВА – ДИРЕКТОР

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ- гр.СРЕДЕЦ:

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА  – ДИРЕКТОР

ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЕРТВИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ „ВСЕЛЕНА“

ГЕОРГИ ЯНЕВ – КООРДИНАТОР

ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА гр. БУРГАС

НОРБЕРТ ЧАЙПЕК – УПРАВИТЕЛ

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ гр.ПЛОВДИВ

ВЕРОНИКА БАЯНДУРЕН – УПРАВИТЕЛ

25 years Association Demetra

News and Events