Български English

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с установените случаи на COVID –  19 на територията на Република България, както и въведеното извънредно положение в страната    

Информираме ползващите социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица пострадали от  насилие“ гр.Бургас, Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ гр. Бургас и “Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи” гр.Пловдив, че достъпът до сградите ще бъде ограничен. Специалистите остават на разположение, но срещите с тях ще се договарят в телефонен разговор.

  • Телефон за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица жертва на насилие с  адрес гр. Бургас, ул. Мария Луиза№ 9 – 0885374285.
  • Телефон на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ – 080018017
  • Телефон на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи” гр.Пловдив – 0895419046

Призоваваме нашите потребители да се придържат към съветите на специалистите за ограничаване разпространението на заразата-спазване на лична хигиена и ограничаване на социалните контакти.