Български English

Проект „Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие“

На 1 и 2 август 2023 година Асоциация „Деметра“, проведе семинар за специалисти  на Тема: „Координирани действия на институции и организации по проблемите на домашното насилие“ в рамките на проект, „Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие“ финансиран от Министерство на правосъдието. В семинара взеха участие 46 специалисти представителите на съд, прокуратура,  полиция, социални служби, педагози и социални услуги ангажирани с проблема на домашното насилие.

    25 years Association Demetra

    News and Events