Български English

Проект: “Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие” 

Сдружение Асоциация „Деметра“ стартира Проект: “Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие”  Финансиран от Министерство на правосъдието. Проекта е спродължителност 4 месец и основните  му цели са:

  •  Да подобри предоставянето на програми за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие лица, чрез вкючване на мултидисциплинарен екип в предоставянето на услугите;
  • Да приложи холистичен подход при предоставянето на специализирана програма за извършители на домашно насилие и минимизира рецидивите в ситуациите на домашно насилие;
  • Да повиши информираността по проблема „домашно насилие“, като  разработи и тества пилотна програма за превенция и защита в средно училище и университет за лица, учащи от 9-ти до 12-ти клас, както и във висшите училища до 25-годишна възраст.
25 years Association Demetra

News and Events