Български English

Присъединете се към вълната на мобилизация за правата на жените: подпишете петиция за прекратяване на насилието над жени и момичета в Европа

Отбелязваме 25 ноември като Международен ден в борбата с насилието над жени и момичета.

В исторически план, на 25.11.1960 г. по нареждане на доминиканския диктатор Рафаел Трухийо (1930 – 1961) са убити три от четирите сестри Мирабал – Патриа, Минерва и Мария Тереса, политически активистки в Доминиканската република.

През 1981 г. феминистките активисти от Латиноамериканския и Карибския регион провеждат поредица от срещи, като в памет на убитите сестри, отбелязват 25 ноември като Ден за борба и повишаване на осведомеността относно насилието над жени.

На 17 декември 1999 г. с Резолюция № A/RES/54/134 на ООН, датата е обявена за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Да направим Европа безопасно място за всички жени и момичета!  Това е призива в петицията на комисаря по равнопоставеността Helend Dalli  към европейската комисия,съвета на европа и Европейския парламент         

Призива е за спешно ратифициране и прилагане на конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени.

Жените и момичетата в цяла Европа искат да живеят живот, свободен от насилие и страх. Действайте сега, за да сте сигурни, че Европейският съюз предприема конкретни действия за защита на всички жени и момичета от насилие и активно се бори с това широко разпространено нарушение на правата на човека.

Защо това е важно?

В цяла Европа насилието над жени нараства по време на пандемията COVID-19, което прави още по-очевидни мащабите на епидемията от мъжко насилие във всички сфери и сектори на живота, включително у дома. Насилието от страна на интимни партньори, психологическо насилие, сексуално насилие и изнасилване, осакатяване на женски гениталии, сексуална експлоатация и трафик, тормоз и дебнене, включително в дигиталното пространство, са неприемливата ежедневна реалност за много жени в цяла Европа.

В конкретни цифри: 62 милиона жени в ЕС са преживели физическо и / или сексуално насилие от 15-годишна възраст. Като цяло насилието срещу жени застрашава сигурността на половината от населението в ЕС, засягайки над 250 милиона жени и момичета. Не може да има мир и сигурност в ЕС, докато жените се страхуват за своята безопасност в домовете си, в институциите, на работните си места и на обществени места в Европа.

Има нещо, което можем да направим заедно, за да спасим живота: призоваваме за конкретни действия за защита на правото на жените и момичетата да живеят живот, свободен от насилие.

Европейската конвенция за прекратяване на насилието над жени е най-мощният обвързващ инструмент, който имаме в Европа за прекратяване на насилието над жени и момичета. Той определя стандарти, за да се даде законна сила, внимание и финансиране на усилията за спиране и наказване на насилието над жени.

През юни 2017 г. ЕС подписа Конвенцията, изпращайки много силно политическо послание относно ангажимента си да сложи край на това нарушение на човешките права. Но повече от три години след предприемането на тази първа стъпка процесът е блокиран: страните от ЕС не са успели да постигнат споразумение за присъединяването на ЕС към конвенцията. По-голямата част от държавите-членки на ЕС (21) са ратифицирали Конвенцията. Във всички тези страни се наблюдава положително развитие в политиките, защитата и превенцията на насилието над жени и домашното насилие. Малцина от държавите-членки на ЕС (6), все още не са ратифицирали Конвенцията (България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия).

Освен това, под егидата на кампания за фалшиви новини, провеждана от регресивни групи, през тази година имаше неотдавнашни инициативи в страни като Полша, обмислящи оттегляне от Конвенцията; или Унгария, предлагайки да не се продължава с ратификацията. Когато някои правителства поемат по пътя на бездействие, като не ратифицират конвенцията, или когато предприемат активни стъпки за оттегляне, те възпрепятстват осигуряването на безопасността и зачитане почтеността на жените. Това означава, че те умишлено искат да изградят общества, където правата на жените не се зачитат, където жените и момичетата се считат за непълноценни и тяхната телесна цялост не е защитена.

Добрите закони могат да променят цели общества. Ако Конвенцията се прилага навсякъде в ЕС, тя ще укрепи всички механизми за превенция, ще разшири защитата на жертвите на насилие и ще осигури достъп до правосъдие и обезщетение. За да бъде ефективна Конвенцията, ЕС и всички страни  трябва да имат достъп, да я ратифицират и да осигурят цялостно й прилагане.

След изборите в ЕС през май 2019 г. повече жени влязоха в Европейския парламент и г-жа Урсула фон дер Лайен, председателят на новата Европейска комисия заяви, че прекратяването на насилието над жени ще бъде основен приоритет и че присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция трябва да стане факт.

Това е отбелязано в новата Стратегия на Европейската комисия за равенство между половете 2020-2025, издадена в началото на март тази година.

Насилието срещу жени и момичета се влоши по време на блокирането на COVID-19 в повечето страни от ЕС. Това трябва да бъде едно голямо безпокойство за всички европейски лидери, които трябва да действат съгласувано.

Призоваваме политиците да поемат своята отговорност за гарантиране на правото на жените и момичетата да бъдат свободни от насилие и да бъдат в безопасност.

Източник: Европейско женско лоби