Български English

Представяне на програми за превенция пред професионалисти

Асоциация Деметра – гр. Бургас изпълнява проект „ Safe community – safe children”  от 2018  до  2020 година. Дейностите на проекта са свързани с разработване на  програма за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и младежи, провеждане на изследване по проблема и разработване на Областна стратегия за предотвратяване на сексуалната експлоатация в училищата и социалните услуги в областта. По този проект е  проучен опита на Обединеното кралство в партньорство с  организацията Lusy Faithful Foundation и са  заимствани и ще се  пилотират  2 програми за превенция  с учениците от основни и средни училища в Бургаска и Пловдивска  области.

В изпълнение на дейностите по проекта през месеците септември – декември, 2019 г в 10 основни и 10 средни училища на Бургаска и Пловдивска  област ще се проведат часове на класа по темата за превенция на  сексуално насилие и злоупотреба с деца и ще се пилотират двете програми. Обученията ще се проведат от студенти от двата Бургаски университетаи Пловдивски университет, които преминаха обучение от английските колеги в България и в Англия, под супервизия на професионалисти – обучители от Асоциация „Деметра“.

През месец септември и октомври в гр. Бургас и Пловдив се проведе представяне на 2 програми за превенция на насилието  Програма „Таралежи“  за ученици 5-7 клас  и Програма за превенция на насилието за ученици 8-11 клас пред инспектори от ДПС и педагогически съветници от определените училища в област Бургас и Пловдив.