Български English

Обучение на професионалисти от ЦСРИДРГ гр.Пловдив

На 30.08.2021г. в ЦСРИДРГ към “Асоциация Деметра“ – гр. Пловдив, се състоя обучение на колектива на Центъра, като се включиха и представители на   Фондация  „Джендър алтернативи“. Обучител бе д-р Дашенка Кралева – методически експерт към ФИЦЕ – България.

Темата на обучение бе: “Използване на инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет”, изготвен от ФИЦЕ – България. Разгледана бе теория на социалната компетентност на А. Бандура и  йерархията на човешките потребности на Е. Маслоу. Обсъдени бяха техники за отбелязване и анализ  на семейната ситуация – Генограма.

Колективът на ЦСРИДРГ изказва благодарности към обучителя за интересните и ценни материали, с които се запознаха.

25 years Association Demetra

News and Events