Български English

Наръчник по превенция на домашното насилие за деца и младежи

В рамките на проект „Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие“ финансиран от Министерство на правосъдието, екипа на проекта създаде „Наръчник по превенция на домашното насилие за деца и младежи“. Наръчника е предназначен за  учители, педагогически съветници, социални работници, училищни психолози и социални педагози и включва следните теми:

  • Основни права на децата;
  • Равнопоставеност от ранна възраст. Преодоляване на стереотипите;
  • Домашно насилие и последици от домашното насилие
  • Насилие и кибертормоз
  • От къде да търсим помощ, когато сме обект на насилие.  
25 years Association Demetra

News and Events