Български English

Информационна брошура за младежи

Екипът  на Асоциация „Деметра“ създаде информационна брошура предназначена за подрастващи и младежи и предоставя кратка информация за насилието, домашното насилие, формите на насилие и как да разпознаем психологичния насилник. Брошурата е създадена в изпълнение  на проект „Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие“ финансиран от Министерство на правосъдието.

25 years Association Demetra

News and Events