Български English

Асоциация Деметра с приемна за жертви на домашно насилие в гр.София

Асоциация Деметра в рамките на проект „Помощ за жертвите и предотвратяване на рецидиви в случаите на домашно насилие“ финансиран от Минитертво на правосъдието на Република България, разкри приемна за жертви на домашно насилие. Услугата  е на адрес гр.София, ж.к. Сухата Река, блок 18, до вх А, „Център по превенция на правонарушенията“. На място жервтите ще получават безплатни социални, психологически и юридически консултации по проблема домашно насилие.

25 years Association Demetra

News and Events