Български English

“Асоциация Деметра” стартира нов проект за превенция на сексуалната злоупотреба над деца

Сдружение „Асоциация Деметра“ от 01.08.2021 година  стартира Проект: „Превенция и реакция на сексуалната злоупотреба над деца в ситуацията на Covid 19 пандемията“ с подкрепата на Фондация “Работилница за Граждански Инициативи“ и финансовата подкрепа на OAK Foundation.

Проектът има за цел да продължи прилагането на стратегия за превенция  на сексуалната злоупотреба над  деца, както и да разпространи сред деца, младежи,  родители  и професионалисти двете програми „Щастливо детство без насилие“ и „По-информирани, по-защитени деца“, които организацията разработи в рамките на предходен проект.  Предизвикателството пред новия проект е розработване и реализиране на он-лайн тренинги, предвид ситуацията с Ковид19.

Екипът, ангажиран по изпълнението на проекта, стартира с организирането и провеждането на две обучения в град Бургас и град Пловдив на професионалисти, работещи с деца на Тема:  „Превенция на сексуалното насилие над деца“.

25 years Association Demetra

News and Events