Български English

ЦПНП – Представяне

„ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА” гр. Бургас отвори врати на 29.06.2009 г.

Проектът е реализиран по силата на тристранно споразумение между три институции – Община Бургас, Областна дирекция на МВР – Бургас и Асоциация ”Деметра”. Помещението е собственост на Община Бургас и е предоставено с решение на Общинския съвет, а реновирането и оборудването му са дело на общо 21 фирми и организации от гр.Бургас, които на доброволни начала изградиха този съвременен център за благото на жителите на Община Бургас. Идеята за изграждането и функционирането на центъра е институциите на местно ниво, работещи по едни и същи проблеми да обединят усилията си с цел тяхното качествено решаване.

Техническото оборудване /компютри, мултимедия, принтери, факс, телевизор, домашно кино и др./ е дарение от Министерството на вътрешните работи на Република Германия.

Подобен център и подобен вид сътрудничество между институции и НПО са новост за страната. Той е единствен в страната, който работи с т.н. мултидисциплинарен екип – общински служител, социален работник, полицейски инспектор, юрист и психолог.

Центъра  разполага с приемна, стая за конфиденциални разговори, кабинет с две работни места и конферентна зала с 26 места. Санитарните му помещения са пригодени за ползване от хора с увреждания, при входа е изградена рампа, а в непосредствена близост има паркоместа за инвалиди.

През 2012г. на основание проведена конкурсна процедура беше сключен договор с Община Бургас за управление на социални услуги в общността – държавно делегирана дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” на лица, пострадали от насилие в Община Бургас. Тази дейност се съвместява с дейността на Центъра за превенция на насилието и престъпността в гр.Бургас.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития