Български English

Реализирани проекти

Проект I: „Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа“

Проект ІІ: „Гражданско наблюдение в полицията“

Проект ІІІ: „Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие“

Проект V: „Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стариране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора“

Проект VI: „Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера“

Проект VII: „Разработване и разпространение на модела „Координиран отговор на общността” в България, мониторинг и добри юридически практики за ефективно приложение на закона за защита от домашно насилие“

Проект VIII: „Yes! In Action!“

Проект IX: „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен“

Проект X: „Yes!In Action 2“

Проект XI: „Hate Speech online“

Проект XII:  „Второ национално турне Родени без любов“

Проект XIII:  „Държавно делегирана дейсност за Център за превенция на насилието и престъпността“

Прокет XIV: „I.O.R. – Impact of Relationship“

Проект XV: „Организиране и провеждане на състезание по Боче за деца със специални образователни потребности“

Проект XVI: „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години“

Проект XVII: „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза“

Проект XVIII: „ASBAE /Addressing Sexual Bullying Across Europe/“

Проект XIX: „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в процеса на деинституционализация“

Проект: „Да окажем по-ефективна помощ и достигнем до скритото домашно насилие“

[newsletter_signup_form id=0]

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития