Български English

16 световни дни срещу насилието

На 25 ноември, 2020 г Асоциация „Деметра“  откри кампанията „16 световни дни срещу насилието“ с онлайн  презентация „ Заедно срещу насилието“  пред 140 ученици от 10-ти клас и техните класни ръководители на  Професионалната Гимназия по Mеханоелектротехника и Електроника в гр. Бургас. По време на срещата с учениците бяха обсъдени видовете насилие, причините за насилието и последиците за жертвите и насилниците  от тях. Правото да се казва  Не, както и позитивни стратегии, които целят предприемане на действия в ситуации на насилие. Учениците участваха активно и задаваха въпроси свързани с темата. Интересът на учениците и значението на обсъжданата  тема  предизвика необходимостта  от последващи срещи.

Екипът на Асоциация „Деметра”  изказва своите благодарности на Надя Николова – класен ръководител  на 10б кл  и Мария Бедрова – педагогически съветник, за организацията и логистиката на цялото събитие.  

Ана Буриева 

Асоциация „Деметра 

гр.Бургас, ул.Шейново, 102а 

тел. 056 81 56 18