Български English

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО  ПРОЕКТ “СИГУРНА ОБЩНОСТ – ДЕЦА В БЕЗОПАСТНОСТ”

На 26.03.2021 година, Сдружение „Асоциация Деметра“ гр. Бургас проведе Финална конференция по проект „Safe community – safe children“ на тема: „Превенция на сексуалната злоупотреба над деца“,  който организацията изпълнява през последните три години. Конференцията се проведе онлайн през платформата zoom и в нея взеха участие 93 участника.

По време на конференцията се представиха постигнатите резултати от изпълнението на проекта:

  • Резултати от изследването на нагласите, информираността и отношението на 900 студенти към сексуалното насилие от 5 университета от България / Бургас, Пловдив, София, Варна/;
  • Разработена областна стратегия за превенция на сексуално насилие;
  • Заимствани, адаптирани и приложени три програми за превенция на насилието за ученици и родители: „Таралежи“, „Да спрем сексуалния тормоз“ и „По – информирани, по- защитени деца“.

Участниците в срещата бяха представители на финансиращата Фондация ОАК,  както и оценители по проекта. Специално участие взе партньорът  по проекта от  Фондация „Луси Фейтфул“ Великобритания, който представи опита на английската страна по превенция на сексуалното насилие над  деца и младежи.  Участници от Българска страна бяха представители на Община  Бургас, Община Пловдив, председателят на Общински съвет Бургас, ОД на МВР Бургас, ДСП Пловдив,  професионалисти от основни и средни училища на Бургас и Пловдив, както и от социалните услуги от двата града. В конференцията участваха  много студенти и преподаватели от  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас.

В проведената дискусия участниците споделиха много позитивни практики и проблеми, обединиха се около разбирането за сложността на проблема и необходимостта от обединяване на усилията и продължаваща работа в училищата и социалните услуги за повишаване информираността и чувствителността на младите хора за справяне с проблема.