Български English

ПРОЕКТ: ”Умения за успешна,социална интеграция след институционална грижа” Семинар на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”

Проект ”Умения за успешна социална интеграция слединституционална грижа”

 

Семинар на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”

Град Созопол 12 -14 септември

На 12,13 и 14 септември, Асоциация „Деметра” организира  семинар по проекта на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”. Семинарът се проведе в град Созопол, хотел „Флагман”. В него взеха участие десет младежа от Защитено жилище за хора в риск „Надежда“и двама младежи от Защитено жилище за млади хора с увреждания- гр.  Бургас. Обучител на семинара беше Вилиана Калаеджиева.

Семинарът имаше за цел да развие и подобри у участниците уменията им за ефективно общуване и мирно решаване на междуличностни  конфликти  , както и  да се запознаят младежите от двете институции, за да се улесни изпълнението на бъдещите дейности по проекта. В семинара участваха възпитатели от двете институции и менторите по проекта.

Младежите участваха много активно и са много мотивирани за включване в последващите дейности, обучение в компютърни умения и професионално обучение.

В края на семинара участниците получиха сертификати за успешно преминатото обучение и изразиха благодарността си към екипа на Асоциация „Деметра”, както и към финансиращата организация.  Ето и някои от обратните връзки на трима от младежите:

1.      „Аз много се радвам, че се запознахм с нови хора и беше много чудесно и много се гордея”.

2.      „Изкам първо да благодаря за всичко, прекарахме много хубаво. За първи път участвам в семинар. Научих много нови неща!”

3.      „Семинарът протече успешно. Благодарея на Асоциация Деметра.”

Ръководител на проекта: Антония Месерджиева