Български English

Превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца

На 8 май в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас  се проведе конференция на тема – „Превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца“  в изпълнение на дейностите по проект “Safe community-safe children”, който се изпълнява от Асоциация „Деметра“ – гр. Бургас в партньорство с фондация „Луси Фейтфул“ – Англия и се финансира от Фондация ОАК.

На конференцията бяха  представени резултатите от изследването на сексуалния опит и начин на живот  на студентите, Стратегията за превенция на насилието в област Бургас  и Британският модел за превенция на сексуалното насилие и  злоупотреба на деца и младежи. След това група студенти ще преминат обучение по темата в България и Великобритания и в началото на новата учебна година ще имат възможност да обучават ученици от основните и средни училища в Бургаска област. По този проект ще бъде проучен опит на Обединеното кралство в партньорство с  организацията Lusy Faithful Foundation – гр. Лондон и ще бъдат взаимствани и пилотирани  2 програми  за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и младежи в училищата  в  областите  Бургас и Пловдив.

Програмата на конференцията включваше:

  1. Представяне на Стратегията по превенция на сексуално насилие над деца в област Бургас 2019 – 2020 г от проф. д-р Севдалина Турманова – зам. Областен управител на Бургаска област и комисар Неделчо Рачев – началник отдел „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР – бургас
  2.  Проект „Сигурна  общност –  деца в безопасност” и предизвикателства за професионалисти, работещи с деца – Лектор: Дияна Видева – Ръководител на проекта
  3. Представяне на резултатите от изследването за проучване на сексуалния опит и начин на живот на студентите – Лектор: доц. д-р Алексей Пампоров – БАН
  4. Британският модел за превенция на сексуалното насилие над деца – Лектор: Доналд Финдландър – Фондация „Луси Фейтфул“   – Великобритания
  5.  Психологически анализ на сексуалното насилие от различни   културни гледни точки, вярвания и права на децата – доц. д-р Павлина Петкова

В конференцията взеха участие 94 студенти от хуманитарните специалности на 2-та университета в Бургас, / и от БСУ/ преподаватели, педагогически съветници и училищни психолози от Бургаски училища, в които през годината ще се прилагат програмите за превенция насексуално  насилие над деца от студенти. Приветствие към участниците направи доц. Паличев – декан на Факултета за обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, благодари за възможността да участват студентите в дейностите по проекта и пожела успех на конференцията. Проф. д-р Севдалина Турманова и комисар Рачев представиха Стратегията и очертаха нейните цели и приоритети, както и необходимостта от взаимодействие между институциите. Г-н Рачев подчерта значението за гражданите от социалните услуги, предоставяни от Асоциация Деметра и изрази удовлетвореността от успешното партньорство и ефективното взаимодействие в работата по случаи.

 Г-жа Диана  Видева представи предизвикателствата пред професионалистите, работещи с деца по темата за сексуалното насилие и очерта ползите от изпълнението на проекта за образователната система.

Доц.  Алексей Пампоров представи резултатите от изследването на студентите  в петте университета – Бургас – Университет „Асен Златаров” и Бургаски свободен университет, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Варненски свободен университет и СУ „Св. Кл. Охридски“.

 Резултатите и анализа на получената информация,  очертаха  целите и приоритетите на Областната стратегия за превенция на сексуалното насилие и злоупотреба с деца и младежи

Специален гост на конференцията беше Доналд Финдфалтер, представител на партниращата организация от Великобритания, който  представи Британския модел за превенция на сексуално насилие и очерта значимостта на проблема в Англия и представи дейността и  обучителни програми за превенция на сексуално насилие и злоупотреба, които те прилагат. В три малки групи участниците с мозъчна атака измислиха послания, които ние възрастните отправяме към децата в две възрастови групи за децата до 18 г. и към родителите и говорител от всяка група ги представи пред участниците. В края на презентацията Доналд показа едно от обучителните филмчета за най-малките деца, които прилагат в работата с децата за превенция във тяхната организация. Последната презентация на доц. Петкова беше насочена към психологически анализ на сексуалното насилие от различни културни гледни точки, вярвания и права на децата. Тя обоснова връзката между извършване на насилието и израстването на децата в рискова среда и с примери на насилствено поведение.

 В края на конференцията проведохме кратка  дискусия и г-жа Видева  обобщи резултатите, очерта следващите дейности по проекта и  благодари на участниците за активното им участие.