Български English

ОБЯВА

ОБЯВА за свободно работно място  в  „Кризисен център за деца преживели  насилиегр. Средец  

Асоциация “Деметра” гр. Бургас, като доставчик на социалната услуга Кризисен център за деца преживели  насилие  гр. Средец   обявява конкурс за следните  работни място:

  1. Специалисти  – 1  работно място;

Кратко описание на длъжността: изготвяне на социална оценка на потребностите на пострадалите от насилие и индивидуален план за действие. Организация на свободното време. Изпълнение на графиците и следене за режима в кризисния център. Психологическа, емоционална, здравна и социална подкрепа.

Работно време: 12 часа, на смени

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на документи за завършено висше образование специалност: социални дейности, педагогика, психология.
  • Професионален опит минимум 1  години

Място и срок на подаване на документите: 

Документи се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.  в централният офис на Асоциация „Деметра“, с адрес гр.Бургас ул.”Шейново”№102а, до 28.05.2021г. С одобрените кандидатите ще се проведе събеседване.

За информация и справки:  тел.:056/ 81- 56- 18

С приоритет ще бъдат кандидати,  живеещи на територията на Община Средец  и с опит в сферата на социалните услуги.