Български English

Обучение в условията на COVID 19

На 9 юни 2020 г се проведе он лайн среща и обучение на 13  ученици , от 9 клас, от Професионална гимназия по туризъм гр. Бургас, участници в Клуб „Човешките права и институциите“ с ръководител г-жа Ива Миткова – Ангелова – ст. учител по история и цивилизация. От екипа на Асоциация „Деметра“ участваха 2 специалисти – обучители по програмите за    превенция на насилието – социален работник и психолог . След общото представяне на дейността на Асоциация „Деметра“ учениците бяха информирани за видовете насилие, причините за агресивното поведение при младите хора, последиците за извършителите и жертвите на насилие. Учениците задаваха много въпроси свързани с домашно насилие, трафик на хора, къде и как най-често се случват , нарастна ли броят на случаите на насилие в ситуацията на COVID – 19. С особен интерес слушаха за случаи от практиката на социалните услуги на „Деметра“.

Учениците и ръководителя на групата изразиха желание да продължим срещите и обсъжданията по проблемите за насилието  през следващата учебна година по Програмите „Таралежи“ и „Да спрем сексуалния тормоз“. Двете програми са представени пред 20 педагогически съветници от основни и средни училища на Бургаска област и инспекторите от Детска педагогическа стая в областта. Предоставени са на Университетите –  БСУ и „Проф. д-р А. Златаров“, както и на ПУ „П. Хилендарски“ за да се включат в учебните програми на студентите за повишаване на чувствителността и информираността на студентите по превенция на насилието и тормоза.