Български English

„ДА СПРЕМ ТРАФИКА НА ХОРА!“

Асоциация Деметра проведе семинар на тема „Трафик на хора – идентификация, последици, мерки за закрила и превенция“ в седмицата 19-23 октомври, 2020г. в гр.София, в Център за подготовка на ученици за олимпиади, към МОН.

В обучението участваха 82 професионалисти от сферата на образованието. – психолози и педагози от цялата страна.

Екипът от обучители бе в състав – Дияна Видева – консултант и супервизор Асоциация Деметра,  доц.дмн Павлина Петкова и доц.д-р Алексей Пампоров.

Акцент бе поставен на обяснителните механизми за възникване на жертвено и травматично поведение, както и на програмите за превенция на сексуална злоупотреба и насилие сред подрастващите. Споделен бе опита на организацията от участие в европейски проекти и изработените и пилотирани програми за различни възрастови групи, като: Програма „Да спрем сексуалния тормоз“, Програма „Таралежи“, Наръчник „Успешни практики и проблеми в превенцията насилието и трафика на деца“, Наръчник „За по-информирани родители“.