Български English

Проект VI: „Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера“

Финансиран от: Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 01.01.2013

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра” и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция.

Цел на проекта: Проекта има за цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града ще бъдат изградени и оборудвани две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Дейности:

– реконструкция и оборудване на сградите, в които ще се предоставя социалната услуга;

– публични и информационни кампании и обучение на специалистите, които ще предоставят социалните услуги;

  • Изработване на обща стратегия, която съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини,
  • Оценка на потребностите на целевата група
  • Законодателна рамка в двете страни.
  • Общата стратегия съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини,
  • Оценка на капацитета за предоставяне на социалните услуги.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития