Български English

Проект ІІІ: „Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие“

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност на проекта: от месец октомври 2010 до месец октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Деца и лица, жертви на насилие.

Цел на проекта: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица, жертви на насилие.

Дейности по проекта:

– Кризисно настаняване;

– Психологическо консултиране;

– Фамилно консултиране;

– Юридическо консултиране;

– Социална работа;

– Организацияна свободното време;

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора” ;

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития