Български English

Проект XI: „Hate Speech online“

Продължителност: декември 2012 до декември 2013

Целева група: Младежи на възраст 14-18/ 20броя , обучени деца/ Специалисти които работят с млади хора и изграждат политики в областта на младежките дейности /30 броя/  медии и местни власти

Дейности: Провеждане на работни срещи и обучение по проблемите на речта на омразата в интернет.

По проекта беше проведена тридневна. работна среща-обучение.

Първият ден от срещата беше насочена към младите младежите и доброволците. Обучен фасилитатор представи проблема на младите хора и чрез интерактивни дейности беше проучена тяхната нагласа и знание по проблема. В края на работният ден, младежите изготвиха кратко представяне и препоръки към специалистите и социалните работници.

През вторият ден на работната среща , специалистите и младите хора , работиха заедно по проблема и по изготвянето на препоръки и методики за превенция на проблема на местно и национално ниво.

През третият ден на срещата, проблема беше представен на местните власти и медиите.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития