Български English

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с установените случаи на COVID –  19 на територията на Република България, както и въведеното извънредно положение в страната    

Информираме ползващите социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица пострадали от  насилие“ гр.Бургас, Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ гр. Бургас и „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи“ гр.Пловдив, че достъпът до сградите ще бъде ограничен. Специалистите остават на разположение, но срещите с тях ще се договарят в телефонен разговор.

  • Телефон за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица жертва на насилие с  адрес гр. Бургас, ул. Мария Луиза№ 9 – 0885374285.
  • Телефон на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ – 080018017
  • Телефон на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи“ гр.Пловдив – 0895419046

Призоваваме нашите потребители да се придържат към съветите на специалистите за ограничаване разпространението на заразата-спазване на лична хигиена и ограничаване на социалните контакти. 

„Спрете насилието във връзката. Насилието не е любов!“

По повод международната кампания „16 дни против насилието“, която се отбелязва всяка година в повече от 130 държави, Асоциация „Деметра“ проведе пресконференция на 26.11.2019г. от 11ч. в Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“. Слоганът на тазгодишната кампания е под надслов: „Спрете насилието във връзката. Насилието не е любов!“, около който са се обединили и пет партньорски на „Деметра“ организации от Италия, Чехия, Кипър и България. По време на нея бяха представени статистически данни за случаите на насилие и тяхната специфика във всички консултативни и кризисни центрове, които организацията управлява. Според цитираната статистика за времето от януари до октомври 2019г. помощ и подкрепа в „Център за превенция на насилието и престъпността“ са потърсили 215 лица, от които 89% жени и 11% мъже, което е повече от пострадалите през цялата 2018г. Наблюдава се тенденция за повишено насилие над възрастни хора, които са пострадали от техни деца, внуци и племенници. Домакините споделиха, че гледат на статистиката повече положително,  като тя е по- скоро резултат от повишената информираност на пострадалите, отколкото на тенденционно завишаващо се насилие. Тревожно е обаче, повишената степен на насилие, като в Центъра се съобщават все по- често случаи за тежко физическо и емоционално насилие. Голям процент от случаите, близо 68% са насочени от структурите на МВР, а 3 %  от пострадалите са се насочили към социалните центрове след  информация, получена от електронните медии. Управителите на Център „Вселена“, „Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие и трафик“ и Център „Вселена“ също споделиха за предизвикателствата, които срещат в работата си със случаи на насилие и трафик.

Домакините на пресконференцията представиха и другите си активности, свързани с 16 дневната кампания, а именно: Ден на отворените врати на 05.12.2019г. в Център за подкрепа на жертви на  сексуално насилие „Вселена“ и кръгла маса на тема: „Предизвикателства, свързани с оказването на подкрепа на пострадалите от насилие“ на 10.12.2019г. в „Център за превенция на насилието и престъпността“ с участието на всички институции и организации, имащи отношение към социалния проблем. Асоциация „Деметра“ подкрепя и активностите на своя партньор „Зонта клуб“Бургас  в кампанията , като приветства усилията на всички институции и организации, които имат желание да партнират в противодействието на насилието във всичките му форми.