Български English

Пресконференция на инициативата „Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси“ се проведе на 26 юни 2023 г.

Над триста специалисти по човешки ресурси ще бъдат обучени в разпознаване на жертви на домашно насилие, в рамките на инициативата „Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси“, стана ясно на пресконференция на 26.06.2023 г. в БТА, която се организира от Център за изследване на демокрацията, Институт по публична администрация и Асоциация „Деметра“.

“Справянето с домашното насилие изисква специализирани знания и базово разбиране от всички институции, отговорни за превенцията му и за защитата на пострадалите”, каза Диана Видева, психолог към асоциацията „Деметра“.

Може да гледате видеозапис от пълната пресконференция тук.

Снимка: БТА

УМБАЛ “Св. Екатерина” и четири общински болници се присъединяват към меморандум за сътрудничество за домашното насилие с Асоциация “Деметра”

Асоциация “Деметра” и Международна полицейска асоциация проведоха кръгла маса на 20 юни 2023 г., на която УМБАЛ “Св. Екатерина” и още четири общински болници – Първа, Втора, Четвърта и Пета градска болница – се включиха към меморандума им за сътрудничество в борбата с домашното насилие. Споразумението цели създаването на ефективен механизъм за комуникация и координация между полицията, болниците и неправителствената организация с цел навременна помощ на пострадалите от домашно насилие и повишаване на обществената осведоменост по темата. Част от тази инициатива са вече “Военномедицинска академия”, УМБАЛ “Св. Анна”, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, Болница “Лозенец”, УМБАЛ “Александровска” и МБАЛСМ “Пирогов”. Присъединяването на новите болнични заведения потвърди още веднъж необходимостта от общи усилия и действия за подобряване на ситуацията в България.
Домакин на работната среща беше Столичният общински съвет в лицето на Георги Георгиев, председател на СОС, който благодари на присъстващите за работата им и подчерта, че темата е изключително важна за Общината, която ще продължи да подкрепя подобни инициативи. Дияна Видева, член на Управителния съвет на Асоциация “Деметра”, сподели историята на меморандума и наблегна на важността на специализирания подход към домашното насилие и обучението на всички видове специалисти, ангажирани в проблема – полицаи, лекари, юристи, социални работници. Тя обяви и предстоящото откриване в близките месеци, в кооперация със Столичния общински съвет, на офис в широкия център на София за пострадалите от домашно насилие където ще се предлага обслужаване тип “всичко на едно гише” – правна, психологическа и здравна консултация за жертвите.
Главен инспектор Десислава Викторова от Главна дирекция “Национална полиция” акцентира на това, че насилието има дългосрочни последици за малтретираните, техните деца и роднини, както и социални и икономически разходи за цялото общество. Още веднъж тя подчерта необходимостта от спешното приемане на промените в Закона за защита от домашното насилие, посочи като сериозен проблем липсата на официална статистика и призова за създаването на мост между институциите и неправителствените организации с цел навременна и адекватна помощ за жертвите на домашно насилие. В присъствието на представители на Омбудсмана на Република България, полицията, болниците, адвокати и психолози, събитието затвърди важността на единния междуинституционален отговор като единственият възможен изход от мащабната криза на домашно насилие в страната.

1 2 3 84

25 years Association Demetra

News and Events