Български English

Изследване по проект: “SAFE COMMUNITY-SAFE CHILDREN”

  • Асоциация Деметра започна изследване за сексуалния опит и начин на живот на студенти от пет университета в България – Бургас, Пловдив и София и Варна. Ще бъдат анкетирани 960 студента от хуманитарни специалности – педагози, психолози и социални дейности. Събраните данни ще бъдат анализирани и обобщени в доклад по темата за сексуалното насилие и злоупотреба с деца и младежи и ще бъдат използвани за анализ на ситуацията и разработване на регионална стратегия за превенция на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца. Докладът ще се публикува онлайн и ще бъде предсавен на конференции в двата града Бургас и Пловдив през месец октомври 2018 г.